XVII Bieg Niepodległości – Pigża

XVII Bieg Niepodległości – Pigża

REGULAMIN XVII Bieg Niepodległości – 11 listopada 2013 r.

1. ORGANIZATORZY BIEGU:
Centrum Kultury w Łubiance

2. PARTNERZY BIEGU:
Arriva Bus Transport Toruń, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu, Maratonypolskie.pl

3. MIEJSCE:
Start i meta w Pigży

4. BIURO BIEGU:
Centrum Kultury w Łubiance tel. (056) 678 86 98, e-mail: ck@lubianka.pl, w dniu biegu od godziny 10.00: Szkoła Podstawowa w Pigży ul. Szkolna 14.

5. TERMIN:
poniedziałek 11 listopada 2013 r. – start godz. 12.00

6. UDZIAŁ:
Uczestnikami mogą być osoby posiadające ukończone 18 lat (dopuszcza się udział zawodników mających ukończone 16 lat za pisemnym pozwoleniem rodziców) oraz które przedstawią zaświadczenie lekarskie lub własne oświadczenie o zdolności do uczestnictwa w biegu. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

7. LIMIT CZASOWY:
Sklasyfikowani zostaną uczestnicy, którzy pokonają trasę w czasie nie dłuższym niż 1,5 godziny. Organizatorzy zapewniają elektroniczny pomiar czasu. Chipy będą wydawane podczas zapisów w dniu zawodów w Szkole Podstawowej w Pigży!

8. TRASA:
• Start do biegu głównego o godzinie 12.00 sprzed Szkoły Podstawowej w Pigży, następnie bieg ul. Szkolą w kierunku skrzyżowania z drogą Wojewódzką nr 553, ścieżką pieszo-rowerową do Łubianki, ul. Zamkową do Zamku Bierzgłowskiego, ul. Przedzamcze, ul. Jagiellońską, ul. Piastowską do wąwozu Leszczyńskiego, ul. Leszczynową w Leszczu, ul. Szkolną w Pigży z metą na stadionie lekkoatletycznym w Szkole Podstawowej w Pigży.
• 11 km o nawierzchni asfaltowo-gruntowej.
• meta przy Szkole Podstawowej w Pigży,
• oznakowany każdy kilometr trasy.

9. ZGŁOSZENIA:
- Elektronicznie na stronie www.maratonypolskie.pl, które zostaną zamknięte 28 października o godzinie 23.59.
- W celu zapewnienia kompletnej i wiarygodnej klasyfikacji biegu, uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów (w budynku Szkoły Podstawowej w Pigży (ul. Szkolna 14) w dniu biegu od godz. 10.00 do godz. 11.30.Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub w wypadku osób niepełnoletnich legitymację szkolną.

10. OPŁATA WPISOWA:
• Uczestnicy wpłacają darowiznę w wysokości 20 zł na konto Centrum Kultury w Łubiance w BS Łubianka nr 91 9511 0000 0024 4589 2000 0010 do dnia 28 października 2013 r. z dopiskiem „Wpłata na Bieg Niepodległości”
• Zawodnicy mogą także dokonać wpłaty gotówką, w biurze zawodów bezpośrednio przed biegiem w wysokości 40 zł. do końca zapisów ( do godz.11.30).

11. KLASYFIKACJE:
1) generalna
2) kobiet

Kategorie wiekowe mężczyzn:
3) M16 kategoria wiekowa od 16 do 19 lat (1997-94)
4) M20 kategoria wiekowa od 20 do 29 lat (1993-84)
5) M30 kategoria wiekowa od 30 do 39 lat (1983-74)
6) M40 kategoria wiekowa od 40 do 49 lat (1973-64)
7) M50 kategoria wiekowa od 50 do 59 lat (1963-54)
8) M60 kategoria wiekowa od 60 do 69 lat (1953-44))
9) M70 kategoria wiekowa powyżej 70 lat (1943 i starsi)

Kategorie wiekowe kobiet:
10) K16 kategoria wiekowa od 16 do 29 lat (1997-84)
11) K30 kategoria wiekowa od 30 do 44 lat (1983-69)
12) K45 kategoria wiekowa od 45 lat (1968 i starsze)

13) Kategoria drużynowa (suma czasów 4 najlepszych zawodników reprezentujących jeden klub) – w kategorii drużynowej kapitanowie zgłaszają listę zawodników (4-6 osób) do godz. 11.30 w biurze zawodów.
14) Mieszkanki Gminy Łubianka
15) Mieszkańcy Gminy Łubianka

12. KLASYFIKACJE DODATKOWE:
XVII Bieg Niepodległości zaliczany jest do cyklów biegowych:
A) Grand Prix – Łubianka Cross o Puchar Wójta Gminy
B) Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Regulaminy powyższych cyklów biegowych dostępne są na stronach internetowych organizatorów.

13. NAGRODY:
• Nagrody finansowe dla trzech pierwszych zawodników w klasyfikacji generalnej. Kolejno: 700 zł., 500 zł. i 300 zł.
• Medal pamiątkowy (organizator zamawia medale na podstawie ilości zgłoszeń elektronicznych. W przypadku większej frekwencji medale będą przekazywane w terminie późniejszym).
• Puchary za miejsce I-VI w klasyfikacji generalnej,
• Puchary za miejsce I-III w klasyfikacji kobiet,
• Puchary pamiątkowe za miejsce I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych,
• Puchary pamiątkowe za miejsca I – III w klasyfikacji drużynowej,

14. WYŻYWIENIE:
Zawodnicy po zakończeniu biegu otrzymują ciepły posiłek i napój wydawany na mecie.

15. IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
Biegi dla dzieci i młodzieży na dystansach:
• 200m, do lat 6 (rocznik 2007 i młodsi),
• 400m, 7-9 lat (2004-2006),
• 1000m, 10-12 lat (2001-2003),
• 2000m, 13-15 lat (1998-2000),
- Oddzielna klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców,
- Zapisy do biegów dziecięcych i młodzieżowych od godz. 10.45 do 11.45 w Szkole Podstawowej w Pigży,
- Początek rywalizacji o godz. 12.05,
- Wszystkie biegi odbywają się w Pigży,
- Puchary za miejsca I – III w poszczególnych kategoriach wiekowych,

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu,
• Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od organizatora i przymocowane do koszulek na piersiach,
• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
• Interpretacja regulaminu należy do organizatorów,