Kurs instruktora rekreacji ruchowej

Kurs instruktora rekreacji ruchowej

Toruński Związek Krzewienia Kultury Fizycznej zaprasza do skorzystania ze swojej oferty naboru na kurs instruktora rekreacji ruchowej w specjalności: fitnness-jogging:

tkkf

NOWY ZAWÓD! INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ W SPECJALNOŚCI FITNESS – JOGGING

TORUŃSKI ZWIĄZEK
TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 75 tel./fax (0 56) 65-22-168 lub tel. (0 56) 66-34-710
www.tkkf.maraton.pl; e-mail: tkkf@maraton.pl

Uprzejmie informujemy, że prowadzimy nabór na kurs instruktora rekreacji ruchowej w specjalności fitness – jogging.
Szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:
• Ukończone 18 lat,
• Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza,
• Wykształcenie średnie poświadczone świadectwem,
• Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego ( do pobrania na str. www.tkkf.maraton.pl )
• Dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm
Kurs obejmuje164 – godzinny z podziałem na część ogólną – 63 godz. i część specjalistyczną 101 godz.

Wykłady i zajęcia będą prowadzić specjaliści i wykładowcy m.in. z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz trenerzy i instruktorzy L.A.

Dodatkowe informacje o kursie można uzyskać pod w/w telefonami i adresami.
Szczegółowe informacje dotyczące spotkania organizacyjnego oraz terminu szkolenia wraz z programem otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia.

UWAGA:
Ukończenie kursu i uzyskanie tytułu zawodowego instruktora rekreacji daje możliwość samodzielnego – zawodowego prowadzenia zajęć w zakresie uprawiania biegów rekreacyjno – sportowych, daje również uprawnienia do organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych oraz nadzoru nad działalnością rekreacyjną w gminie.